Konkursy

Jesteś tu: » Strona startowa - Aktualności » Konkursy
 • „Językowa Kartka Świąteczna”

Regulamin szkolnego konkursu: „Językowa Kartka Świąteczna”

 

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klas 1 – 4.

 

Cele konkursu:

 1. Kultywowanie tradycji wysyłania kartek świątecznych.
 2. Ćwiczenie umiejętności pisania życzeń świątecznych w języku obcym.
 3. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Uczniowie wykonują kartkę świąteczną w języku obcym, który jest wiodącym językiem w danej klasie. Można wykonać więcej niż jedną kartkę, np. w drugim języku obcym.

 

Format kartki: NIE większy niż kartka A5, by zmieściła się w kopercie formatu C5.

Kartkę należy wykonać z bloku technicznego.

Na froncie kartki należy umieścić życzenia w języku obcym: ‘MERRY CHRISTMAS’ lub „FROHE WEIHNACHTEN”.

Pracę należy dostarczyć w podpisanej imieniem, nazwiskiem oraz klasą KOPERCIE do nauczyciela języka obcego lub wychowawcy klasy. Nie podpisujemy kartki świątecznej, będą one sprzedawane na kiermaszu świątecznym. J

 

Termin oddanie prac: 07. 12. 2018 r.

 

Koordynatorki konkursu:

Marlena Mazur – język niemiecki

Joanna Figel – język angielski

 • „List do Świętego Mikołaja w języku obcym”

Regulamin Szkolnego Konkursu „List do Świętego Mikołaja w języku obcym”

 

Cele konkursu:

 1. Kultywowanie tradycji świąt bożonarodzeniowych.
 2. Ćwiczenie umiejętności pisania listu w języku obcym.
 3. Rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych.
 4. Rozwijanie zainteresowań kulturą krajów anglo- i niemieckojęzycznych.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany do uczniów klas 5 – 8.
 2. Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języka angielskim lub niemieckim.
 3. List powinien zostać oddany w kopercie podpisanej przez ucznia oraz zaadresowanej do Świętego Mikołaja.
 4. List i koperta mogą zostać ozdobione dowolną techniką.
 5. W liście powinny znaleźć się następujące informacje:
 •  o sobie
 • o swojej rodzinie
 • o swoim postępowaniu/zachowaniu
 • co dziecko chciałoby dostać od Świętego Mikołaja i dlaczego
 1. Uczniowie piszą jeden list w języku obcym, który jest wiodącym językiem w danej klasie (uczniowie klas 7 -8 mogą napisać po jednym liście w obu językach).
 2. Długość listu: minimum 8 zdań.
 3. Pracę należy przekazać nauczycielowi języka obcego.

 

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

 • poprawność językowa
 • poprawne zaadresowanie koperty - formę pracy (list),
 • oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania
 • ogólny wyraz artystyczny

 

TERMIN oddania prac: 07. 12. 2018 r.

 

Koordynatorki konkursu:

Marlena Mazur – język niemiecki

Joanna Figel – język angielski

 • "Piernikowy" konkurs świąteczny

REGULAMIN KONKURSU :

•             Warunkiem udziału jest zgłoszenie i zapisanie się do konkursu u nauczycielek:

p. Agnieszki Dobrzańskiej -Lis lub p. Renaty Polachowskiej ( do dnia 29 listopada 2018 r.)

•             Konkurs obejmuje: wykonanie, ozdobienie, dekoracyjne

i zapakowanie pierników w celofan

•             Pozwala wykazać się umiejętnościami kulinarnymi

i plastycznymi, zarówno pod względem smaku, kształtu, jak i zdobienia pierników.

 

Adresaci konkursu:

-uczniowie klas 4-8

-uczniowie klas 3 gimnazjum.

 

Składanie prac piernikowych:

 do p. Renaty Polachowskiej sala 115

 

Termin składania prac:

11 grudnia 2018

 

Rozstrzygnięcie konkursu :

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do tygodnia od jego zakończenia

 

Cele konkursu:

-        Zainteresowanie uczniów tradycją świąteczną w naszym kraju,

-        Rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności,

-        Zachęcenie do wykazania się inicjatywą,

-        Zmobilizowanie do współpracy członków rodziny

i wspólne spędzenie czasu.

 • Konkurs na okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacko-plastyczny

na wykonanie pracy

 z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

  

Regulamin konkursu:

 1. Praca powinna zawierać przysłowie polskie z ilustracją jego treści
 2. Format pracy – A3 lub A4 w dowolnej technice plastycznej
 3. W konkursie możecie brać udział razem z rodzicami
 4. Podpisane prace prosimy przynosić do biblioteki szkolnej
 5. Wszystkie prace będą na bieżąco eksponowane w bibliotece i na terenie szkoły, a także na stronie biblioteki
 6. Konkurs trwa cały listopad!
 7. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone!

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |