Konkursy

Jesteś tu: » Strona startowa - Aktualności » Konkursy

LISTA LAUREATÓW SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „O PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY”

 

Ze względu na brak prac bezbłędnych żaden z uczestników nie otrzymuje nagrody głównej – pióra Dyrektora Szkoły. Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano poszczególne lokaty ze względu na ilość punktów:

I MIEJSCE:  Hubert Łyczko kl. VII b (89/93 pkt.)

II MIEJSCE:  Sara Kowalczyk kl. VII b (88/93 pkt.)

III MIEJSCE: Mateusz Franas kl. VI a (87/93 pkt.)

                   Julia Nazdrowicz kl. VII a (87/93 pkt.)

 

WYRÓŻNIENIE:

Filip Kudłacik kl. VI s (86/93 pkt.)

 

Wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom gratulujemy.

Szkolni organizatorzy konkursu

 

 

UWAGA !

Jury szkolnego konkursu ortograficznego ustaliło, że reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 2 w XVI Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym „Dyktando na wesoło”, który odbędzie się w dniu 26.04.2018 r (czwartek) w  Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze o godz. 10.00. są następujący uczniowie:

  1. Adam Korczak, kl. IV b (laureat etapu klasowego)
  2. Zuzanna Banasiak, kl. V a (laureatka etapu klasowego)
  3. Mateusz Franas, kl. VI a (laureat III miejsca etapu szkolnego)
  4. Hubert Łyczko, kl. VII b  (laureat I miejsca etapu szkolnego)

 

Przypominamy o stroju galowym, uczniowie wychodzą na miejsce konkursu pod opieką nauczyciela przydzielonego przez Dyrekcję.  Wszyscy życzymy powodzenia i trzymamy kciuki J J J

 

 

Szkolni organizatorzy konkursu

UWAGA KONKURS KRASOMÓWCZY

 „I Ty możesz zostać Demostenesem – dolnośląski uczeń mistrzem mowy polskiej” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bolesławcu na szczeblu  wojewódzkim, kierowany do uczniów kl. VI i VII SP oraz kl. II i III gimnazjalnych. Eliminacje szkolne, wyłaniające zwycięzców: 

PIĄTEK 27 KWETNIA 2018 NA 1 I 2 LEKCJI W AULI BUDYNKU G 1

Warunki uczestnictwa:

Uczeń redaguje tekst przemówienia (lub innej formy np. listu, Rap – u, z wyłączeniem wiersza i piosenki) kierowanego do rówieśników na temat: „Świat wokół mnie”. Następnie wygłasza tekst jako przemówienie, którego wystąpienie ma trwać 2 – 3 min. W swojej mowie należy zwrócić uwagę na warte popularyzowania zjawiska lub niewłaściwe zaobserwowane we współczesnym świecie przez uczniów.

Ocenie podlega nie tylko treść tekstu i realizacja tematu, ale także warstwa językowa, dykcja, kontakt z audytorium, wykorzystanie środków pozawerbalnych.

 

Szkolni organizatorzy konkursu: Pani Joanna Bialuk i Pani Dagmara Jasińska

  • Konkurs wiedzy o Kosmosie

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |