Konkursy

Jesteś tu: » Strona startowa - Aktualności » Konkursy
  • SZKOLNY KONKURS „ MAM TALENT” DLA KLAS I – VII

REGULAMIN

SZKOLNY KONKURS „ MAM TALENT”  DLA KLAS I – VII

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze,

Nauczyciele: p. Marlena Mazur i p. Grzegorz Gigiel

Termin i miejsce konkursu:

15.05.2018r., Aula SP 2, w czasie zajęć szkolnych  ( godzina do ustalenia w późniejszym terminie).

 

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO  10.05.2018r., 

DO ORGANIZATORA  ( p. Marlena Mazur i p. Grzegorz Gigiel)

CELE KONKURSU:

  • rozwijanie  i rozbudzanie różnorodnych zainteresowań uczniów,
  • popularyzowanie działań artystycznych,
  • rozwijanie kreatywności młodzieży,
  • promowanie młodych talentów,
  • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie

        talenty, umiejętności i zdolności,

  • upowszechnianie kultury i sztuki w różnorodnych formach prezentacji,
  • zaprezentowanie w środowisku szkolnym różnorodnych talentów,

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- konkurs jest otwarty dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze,

- w konkursie biorą udział uczniowie klas I – VII, w zespole (maksymalnie 4 osoby) lub jako solista,

- uczestnicy samodzielnie przygotowują wybraną formę prezentacji oraz potrzebne rekwizyty, stroje,

- konkurs odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych: 1. Klasy I – III i 2. Klasy IV – VII,

- czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut,

-organizator będzie wymagał od uczestnika zgody podpisanej przez rodziców/opiekunów.

- w przypadku korzystania z płyt CD, nagrania MP3 nie będą odtwarzane (tylko nagrania w Audio)

FORMY KONKURSU:

Krótka prezentacja sceniczna  w formie:

- śpiew,

- taniec,

- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich,

- pokaz umiejętności gry aktorskiej,

- pokaz sprawności fizycznej,

- prezentacja treści kabaretowych,

- małe formy teatralne,

- gra na dowolnym instrumencie,

- recytacja,

- występy sportowo-akrobatyczne,

- zdolności manualne, plastyczne,

- i inne . . .

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.

2. Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie.

3.Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego (w przypadku takiej potrzeby) .

4. Ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.

5.Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD, (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).

6. Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.

7.Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie rekwizyty.

8. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia

KRYTERIA OCENY:

Jury konkursu będzie brało pod uwagę:

       a) pomysłowość,

b) charakteryzację, strój,

c) dobór repertuaru, formy i możliwości wykonawcy,

d) ogólne wrażenie prezentacji, wyraz artystyczny,

e) umiejętności, zdolności  warsztatowe,

f) interpretacja wybranej formy.

Każdy Juror może przyznać maksymalnie 6 punktów. Decyzje jury są ostateczne.

Konkurs wygrywa uczestnik, który zdobył najwięcej punktów w swojej kategorii.

PRZEBIEG KONKURSU:

1.Organizator zawiadamia o konkursie uczniów szkoły. Uczestnicy zgłaszają się do udziału                     w konkursie poprzez wypełniona kartę zgłoszenia do dnia 10.05.2018r.

2. W konkursie można brać udział samodzielnie jako solista lub w zespole, grupie do 4 osób.

3. W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca w klasach I – III i IV – VII.

4. W dniu występu zobowiązani są do przybycia w wyznaczonych godzinach lekcyjnych, ogłoszonych w późniejszym terminie.

5. Jury i organizator może zdecydować o innym rozdziale miejsc.

6.Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna.

7. Organizator lub jury nie jest zobowiązane do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowania do grona finalistów.

8. O kolejności występów decydują organizatorzy.

9. Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów konkursu, tj. p. Marlena Mazur                 i  p. Grzegorz Gigiel.

SZKOLNY KONKURS „ MAM TALENT”  DLA KLAS I – VII
  • KONKURS MATEMATYCZNY

Zapraszamy uczniów klas IV-VII do wzięcia udziału w konkursie logicznego myślenia, który odbędzie się 10 kwietnia 2018r.Zapisy i informacje u nauczycieli matematyki. Dla najlepszych dyplomy i upominki J ZAPRASZAMY !

LAUREACI  ETAPU KLASOWEGO

 KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „O PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY”

BIORĄCY UDZIAŁ W SZKOLNYM ETAPIE KONKURSU

 Szkolny etap konkursu odbędzie się w piątek 23.03.2018 na 2 lekcji w sali 011 i w bibliotece szkolnej.  Poniżej umieszczono nazwiska laureatów z eliminacji klasowych z przydziałem sal. Prosimy o punktualne przybycie i strój galowy. Bierzemy ze sobą tylko długopis.

czytaj więcej

Uwaga uczniowie klas IV – VII, nasza szkoła organizuje międzyszkolny konkurs poetycki pt.:  „W mojej poetyckiej krainie”. Wszyscy zainteresowani udziałem muszą dostarczyć do 12.04.2018  tekst wiersza napisanego przez siebie do szkolnych organizatorów konkursu lub swojego nauczyciela języka polskiego. Można dostarczyć maksymalnie 3 utwory poetyckie własnego autorstwa.  

 

czytaj więcej

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |