Pedagog szkolny

Jesteś tu: » Strona startowa - Aktualności » Pedagog szkolny

mgr Edyta Sobocińska

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2018/2019:

 


PONIEDZIAŁEK

10:00 – 14:00

WTOREK
8:00 – 14:30

ŚRODA
10:00 – 12:30

13:30 - 15:00

CZWARTEK
8:00 – 12:30

PIĄTEK

8:00 – 9:0

 

 

Zadania pedagoga szkolnego:

 1. Organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej przez informowanie rodziców o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków,stypendiów i wyprawek szkolnych oraz przez współdziałanie z instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 2. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych, a także innych problemów utrudniających proces dydaktyczno-wychowawczy (konsultacje indywidualne, organizowanie zajęć warsztatowych w klasach).
 3. Współpraca z wychowawcami, dyrekcją  oraz pielegniarką szkolną w rozpoznawaniu warunków życia i nauki uczniów (wywiady środowiskowe).
 4. Współpraca z instytucjami: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Policji, Straż Miejska, Sąd Rejonowy, MONAR.
 5. Prowadzenie zajęć logopedycznych w klasach pierwszych.
 6. Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Punkt konsultacyjny dla rodziców.

Punkt konsultacyjny dla rodziców czynny w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 18:00 – 20:00

Pedagog oferuje pomoc w zakresie:

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • Porady wychowawcze dla rodziców – metody i zasady wspierania osobowości dziecka, modelowania pozytywnych postaw i zachowań społecznych
 • Udzielanie pomocy w zakresie pomocy kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem
 • Udzielanie wsparcia emocjonalnego w sytuacjach kryzysowych – doraźna interwencja kryzysowa
 • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny
 • Prowadzenie mediacji
 • Poradnictwo rodzinne