O szkole !!!

Jesteś tu: » Strona startowa - Aktualności » O szkole !!!

Szkoła jest jedną z najstarszych szkół w Jeleniej Górze. Kształcimy uczniów od 1946 roku.

 . .


Wyjątkową specjalnością naszej placówki jest edukacja dzieci w klasach o profilu muzycznym i tańca ludowego. W ramach rozwijania uzdolnień artystycznych uczniów prowadzimy program innowacji pedagogicznej w ramach, którego realizujemy dodatkowe zajęcia umuzykalniające, które obejmują naukę śpiewu (chór szkolny) oraz gry na instrumencie muzycznym (zespół instrumentalny).

W ramach stałego uatrakcyjniania oferty edukacyjnej szkoły prowadzimy oryginalne profile kształcenia w klasach: teatralnej, ekologicznej i sportowej o specjalności - koszykówka.
 

W szkole pracuje około 100 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy w większości posiadają najwyższe kwalifikacje - nauczyciela dyplomowanego.

 

Szkoła nasza jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów i rodziców. Znajduje się w samym centrum Jeleniej Góry przy ul. Armii Krajowej 8, w bezpośrednim sąsiedztwie Policji i Straży Miejskiej.
 

Kształcąc naszych uczniów - na co dzień - współpracujemy z wieloma instytucjami miejskimi: Książnicą Karkonoską, Teatrem Dramatycznym im. C.K. Norwida oraz Teatrem Animacji, Filharmonią Dolnośląską, Muzeum Karkonoskim, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją, Związkiem Kombatantów oraz Klubami Sportowymi: KS „SUDETY" i KS „KARKONOSZE".
 

Dbając o naszych uczniów zapewniamy im stałą opiekę pedagoga szkolnego oraz szkolnej pielęgniarki. Do dyspozycji dzieci jest świetlica szkolna czynna codziennie od godziny 7.00 do godziny 16.30 oferująca twórcze i aktywne spędzanie czasu pozalekcyjnego. Obsługę socjalną młodzieży uzupełniają szkolna stołówka oraz sklepik.

Szkoła dysponuje bazą dydaktyczną w pełni przystosowaną do potrzeb uczniów. Posiadamy dwie sale gimnastyczne, aulę, pracownię informatyczną, pracownię językową oraz bibliotekę szkolną. Szczycimy się nowoczesnym, wielofunkcyjnym boiskiem szkolnym, bieżnią o sztucznej nawierzchni, ścianką wspinaczkową, placem zabaw „Radosna szkoła" oraz ogrodem bylinowym.

 

 

Misja szkoły:

Misja naszej szkoły zapisana jest w przesłaniu:

„Żeby oko widziało, ucho słyszało,
głowa myślała, a serce czuło
".
 

Naszą misję nowoczesnej edukacji realizujemy poprzez ścisłą współpracę z rodzicami i lokalnymi środowiskami twórczymi. Umożliwiając wszechstronny rozwój talentów i zdolności dzieci, pomagamy im odkrywać, poznawać i rozumieć świat.