O szkole !!!

Jesteś tu: » Strona startowa - Aktualności » O szkole !!!

Szkoła jest jedną z najstarszych szkół w Jeleniej Górze. Kształcimy uczniów od 1946 roku.

 . .


Wyjątkową specjalnością naszej placówki jest edukacja dzieci w klasach o profilu muzycznym i tańca ludowego. W ramach rozwijania uzdolnień artystycznych uczniów prowadzimy program innowacji pedagogicznej w ramach, którego realizujemy dodatkowe zajęcia umuzykalniające, które obejmują naukę śpiewu (chór szkolny) oraz gry na instrumencie muzycznym (zespół instrumentalny).

W ramach stałego uatrakcyjniania oferty edukacyjnej szkoły prowadzimy oryginalne profile kształcenia w klasach: teatralnej, ekologicznej i sportowej o specjalności - koszykówka.
 

W szkole pracuje około 100 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy w większości posiadają najwyższe kwalifikacje - nauczyciela dyplomowanego.

 

Szkoła nasza jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów i rodziców. Znajduje się w samym centrum Jeleniej Góry przy ul. Armii Krajowej 8, w bezpośrednim sąsiedztwie Policji i Straży Miejskiej.
 

Kształcąc naszych uczniów - na co dzień - współpracujemy z wieloma instytucjami miejskimi: Książnicą Karkonoską, Teatrem Dramatycznym im. C.K. Norwida oraz Teatrem Animacji, Filharmonią Dolnośląską, Muzeum Karkonoskim, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją, Związkiem Kombatantów oraz Klubami Sportowymi: KS „SUDETY" i KS „KARKONOSZE".
 

Dbając o naszych uczniów zapewniamy im stałą opiekę pedagoga szkolnego oraz szkolnej pielęgniarki. Do dyspozycji dzieci jest świetlica szkolna czynna codziennie od godziny 7.00 do godziny 16.30 oferująca twórcze i aktywne spędzanie czasu pozalekcyjnego. Obsługę socjalną młodzieży uzupełniają szkolna stołówka oraz sklepik.

Szkoła dysponuje bazą dydaktyczną w pełni przystosowaną do potrzeb uczniów. Posiadamy dwie sale gimnastyczne, aulę, pracownie informatyczne, pracownie językowe oraz bibliotekę szkolną. Szczycimy się nowoczesnym, wielofunkcyjnym boiskiem szkolnym, bieżnią o sztucznej nawierzchni, ścianką wspinaczkową, placem zabaw „Radosna szkoła" oraz ogrodem bylinowym.

W roku szkolnym 2017/2018 w wyniku reformy oświaty Szkoła Podstawowa nr 2 została połączona z Gimnazjum nr 1. Teraz jesteśmy jedną szkołą, w której uczniowie uczą się w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach. Staliśmy się jedną społecznością i udało nam się stworzyć w naszej „nowej rzeczywistości” wspaniałą atmosferę.

 

 

Misja szkoły:

Misja naszej szkoły zapisana jest w przesłaniu:

„Żeby oko widziało, ucho słyszało,
głowa myślała, a serce czuło
".

 

Naszą misję nowoczesnej edukacji realizujemy poprzez ścisłą współpracę z rodzicami i lokalnymi środowiskami twórczymi. Umożliwiając wszechstronny rozwój talentów i zdolności dzieci, pomagamy im odkrywać, poznawać i rozumieć świat.