Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2, 
wychowawcy i nauczyciele

zapraszaja rodziców, opiekunów prawnych 
na zebranie, 

w dniu 10.05.2018 r. 

klasy I-III godz. 16:30, 
klasy IV-VII godz. 17:30


W zwiazku z zapoznaniem Państwa

z proponowanymi ocenami końcowymi

prosimy o obecność rodziców, opiekunów prawnych.

LP.

KLASA

GODZINA

SALA

1.

1 A

16.30

04

2.

1 B

16.30

6

3.

1 C

16.30

10

4.

1 D

16.30

15

5.

2 A

16.30

022

6.

2 B

16.30

17

7.

3 A

16.30

7

8.

3 B

16.30

16

9.

3 C

16.30

 MAŁA SALA GIMNASTYCZNA

10.

3 D

16.30

5

11.

4 A

17.30

011

12.

4 B

17.30

14

13.

4 C

17.30

018

14.

4 S

17.30

AULA

15.

5 A

17.30

21

16.

5 B

17.30

20

17.

5 D

17.30

BIBLIOTEKA

18.

5 S

17.30

012

19.

6 A

17.30

22

20.

6 B

17.30

18

21.

6 S

17.30

23

22.

7 A

17.30

13

23.

7 B

17.30

1

24.

7 S

17.30

013