Gotowi na … ferie?

Jesteś tu: » Strona startowa - Aktualności » Gotowi na … ferie?

Gotowi na … ferie?

Wyposażeni w wachlarz porad za sprawą inscenizacji klasy III c, z odznakami „Wzorowego ucznia”, dyplomami i nagrodami za liczne konkursy w semestrze pierwszym - maluchy gotowe są do rozpoczęcia dwutygodniowej przerwy śródsemestralnej.  W dniu 9 lutego odbył się apel podsumowujący pracę w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Na wstępie uczniowie klas I – III  odśpiewali hymn szkoły, po czym wysłuchali montażu słowno – muzycznego, przygotowanego przez klasę III c, pod opieką Pani Agnieszki Warszyńskiej.  Inscenizacja była zabawna, ale i pouczająca. Przestrzegała przed niewłaściwym zachowaniem i niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nas zimą. Następnie uczniowie, którzy swoją nauką i zachowaniem osiągnęli upragnionego „wzorowego” zostali odznaczeni przez Panią Dyrektor, Beatę Kozyrę pamiątkową plakietką.  Na koniec uroczystości  nauczyciele wręczyli uczniom nagrody i dyplomy za udział w konkursach wiedzy, sportowych i artystycznych. Spotkanie zakończyło się słowami Pani Dyrektor, która życzyła wszystkim   spokojnych, zdrowych, bezpiecznych i udanych ferii.

Koło Chrobrówki, zdjęcia Joanna Bialuk